You are here

Convocatorias

Investigador posdoutoral a cargo do proxecto Glaukos(pechada)

Condicións xerais:

 • Tempo completo (40 h / semana).
 • Duración: 3 anos (período de proba de 6 meses).
 • Salario: ata 35.000 eur/ano (salario bruto),segundo a cualificación do/a candidato/a.
 • Data incorporación: 05/07/2020.

Tarefas a realizar:

 • Investigación dos procesos de degradación de biopolímeros no medio ambiente e o seu impacto no mesmo, utilizando modelos experimentais acuáticos.
 • Investigación sobre os efectos de polímeros e aditivos plásticos en organismos modelo acuáticos, a nivel molecular (expresión xénica, ómica).
 • Preparación de manuscritos, informes e publicacións.
 • Actividades de divulgación: asistencia a congresos internacionais, ciencia popular.

Requisitos:

 • Doutorado en bioloxía, ciencias ambientais ou similares.
 • Experiencia en probas de biodegradación, preferiblemente en medio acuático (por exemplo, ISO-14851, ISO-16221).
 • Excelente coñecemento de técnicas moleculares aplicadas ás ciencias ambientais (electroforesis, qPCR, actividades enzimáticas, ELISA, ómicas).
 • Dominio fluído do idioma inglés.
 • Titulación académica e/ou acreditacións profesionais pertinentes para realizar ensaios con animais, segundo a normativa da UE (Directiva 2010/63 / UE, Orden ECC / 566/2015).

Proceso de selección

Os/as interesados/as deberán enviar os seguintes documentos: carta de presentación, CV, os seus datos de contacto, datos de contacto de duas persoas de referencia. As solicitudes deberán enviarse a beatriz.noya.marino@uvigo.es, indicando no asunto do correo electrónico a referencia: “GLAUKOS-Ecotox PostDoc Position“.

Tamaño total máximo de documentos adxuntos: 5 MB.

Data límite: 15/06/2020 23:00 – Europa/Bruselas

 

Máis información en Euraxess

 

 

Xestor do proxecto GLAUKOS (pechada)

Xornada: Tempo completo

Soldo: 35.000 € anuais brutos

Inicio: Abril de 2020

Duración: 3 anos

Pzazo: 13 de marzo de 2020

máis información

share: 

© 1995 - 2020 Equipo de investigación ECOTOX.