You are here

O blog de admin

Whale Bone sampling

Today we have done the first, sand sampling looking for microplastics at Whale Bone Beach at Whale Bone Bay. We (Christelle, Camila, Olivier, Anna Hyde and myself) departed at 07:00 in the morning from Carolina Bay, a former military in Morgans Point.

EOS17 (EPHEMARE Odyssey Survey 2017) KICK OFF

EOS17 (EPHEMARE Odyssey Survey) is the first survey that will be carry out by EPEHEMARE project to asses microplastics in two islands from the Northwest Atlantic and Caribean (Bermuda and Guadaloupe) and collect them for laboratory analyses and ecotoxicological tests to study the efects on the biota (macro invertebrates and fish) on the boat

IMPACT 2017

CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA SOBRE MICROPLÁSTICOS

Impact_concurso_póster

Vertidos na costa galega 2015 - 2016

 

Hoxe publicamos unha nova capa de vertidos en Galicia. Neste caso tratase de vertidos que recollimos de diferentes fontes, entre elas novas en prensa. O periodo abarca dende marzo de 2015 ate marzo de 2016.

vertidos_2015.jpg

Vertidos na costa galega en 2015

 

Hoxe publicouse unha nova capa de vertidos. Nela están os vertidos rexistrados na de Galica no ano 2015.

vertidos_2015.jpg

Un visor da Uvigo sinala 73 focos de emisión de augas residuais á ría

 

O pasado domingo 13/03/2015 publicouse no Diario e Pontevedra un artigo sobre a situación ambiental de Ría de Pontevedra, onde faise referencia o noso Visor Cartográfico.

Seguir a ler no Diario de Pontevedra

En probas

© 1995 - 2019 Equipo de investigación ECOTOX.