You are here

RESULTADOS CLAVE dos PROXECTOS JPI OCEANS sobre MICROPLÁSTICOS 2016-2019

"RESULTADOS CLAVE dos PROXECTOS JPI OCEANS sobre MICROPLÁSTICOS 2016-2019.
Catro proxectos de investigación sobre microplásticos, BASEMAN, EPHEMARE, PLASTOX e WEATHER-MIC, recibiron financiamento no marco da primeira convocatoria conxunta JPI Oceans denominada "Aspectos ecolóxicos dos microplásticos no medio mariño"

Os proxectos centráronse na definición das liñas de base e norma estándar para a análise dos microplásticos, comprender os seus efectos ecotoxicolóxicos e os dos seus contaminantes asociados, e investigar a degradación dos plásticos nas augas mariñas. Despóis de tres anos de investigación centrados nos microplásticos, os catro proxectos veñen de presentar os seus resultados finais ".

Información ampliada, así como o acceso aos informes finais dos catro proxectos, está accesible ao público para consulta en:
http://jpi-oceans.eu/news-events/news/key-results-jpi-oceans-microplasti...

JPI Oceans (2020), Key Results JPI Oceans Microplastics Projects 2016-2019. Brussels, Belgium.
DOI: 10.13140/RG.2.2.11658.00960

© 1995 - 2020 Equipo de investigación ECOTOX.